•   Klanttevredenheid: 8,8
 •   Actuele kalenders! Anders €25,- korting!
 •   Al 23 jaar persoonlijke, betrouwbare service
 •   Géén boekingskosten
Menu ×

Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd en niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. U wordt op onze website dus niet geconfronteerd met advertenties van derden. Liberté-vakantiehuizen maakt ook geen gebruik van cookies waarmee derden aan u ongevraagd diensten of producten kunnen aanbieden.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Liberté-vakantiehuizen van u verzamelt via onze interactie met u en via onze dienstverlening, en hoe deze gegevens worden gebruikt. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen.
Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, email adressen, postadres, factuuradres, telefoonnummers en andere soortgelijke gegevens, zodat we u voor, tijdens en na afloop van uw vakantie kunnen bereiken (per post, email, SMS/WhatsApp of telefoon), niet alleen om uw boekingsbevestiging en de eindpapieren te kunnen toesturen, maar ook om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld als er nog iets onduidelijk is, er extra informatie nodig of beschikbaar is en/of om na afloop te checken of alles goed is gegaan.  
 • Demografische gegevens van u en uw reisgezelschap, zoals leeftijd/geboortedatum, geslacht, land zodat de eigenaar en waarnemer van het door u geboekte vakantiehuis op de hoogte zijn van de samenstelling van uw reisgezelschap en u ter plekke een passende dienstverlening kunnen verlenen. Heeft u een verzekering afgesloten, dan geeft Liberté-vakantiehuizen deze gegevens ook door aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.  
 • Apparaat- en gebruikgegevens, zoals uw IP-adres, apparaat ID's, regionale en taalinstellingen, zodat we uw voorkeuren kunnen onthouden en u informatie op maat kunnen bieden.
 • Betalingsgegevens, zoals de gegevens van de bankrekening(en), waarmee u aan ons betalingen heeft gedaan. Deze worden in onze administratie opgeslagen om uw betaling aan uw boekingsnummer te kunnen koppelen en eventuele terugbetalingen aan u te doen.
Registratie Liberté-vakantiehuizen

Nadat u via de website van Liberté-vakantiehuizen een boeking heeft gedaan heeft u altijd het recht op

 • inzage van de gegevens die Liberté-vakantiehuizen van u heeft verzameld en gebruikt.
 • het wijzigen van uw gegevens. 
 • het indienen van een aanvraag tot verwijdering van uw gegevens.
 • overdracht van uw gegevens.

Wij zullen de aan uw emailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Afhandelen boekingen

Wanneer u bij ons een vakantiehuis boekt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe vakantiehuizen en diensten: 

 • per e-mail 
 • via social media 
 • per telefoon 
Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze vakantiehuizen en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien u geen klant bent bij Liberté-vakantiehuizen bent dan wordt uw e-mailadres slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

Publicatie reviews

Na afloop van uw boeking vragen wij onze klanten om feedback, waarbij enkel uw achternaam bij uw review kunnen wordt gepubliceerd, die op onze website zichtbaar zijn voor iedereen. U kiest er zelf of en u een review wil laten plaatsen.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden, tenzij rechtstreeks verwant aan de door ons geleverde dienst, zoals bijvoorbeeld een aanbieder van annuleringsverzekeringen.  

Verstrekking aan derden

Eigenaren van de vakantiehuizen, die via onze website verhuren, krijgen persoonsgegevens van u en het door u opgegeven reisgezelschap vanaf het moment dat u via onze website een boeking doet. Na boeking kunnen eigenaren de persoonsgegevens van u en uw reisgezelschap ook doorgeven aan de waarnemer van hun vakantiehuis, zodat zij op de hoogte zijn van uw komst en u ter plekke kunnen ontvangen en assisteren tijdens en na uw verblijf.  Indien de borg na uw verblijf door de eigenaar wordt teruggestort dan geven wij uw bankrekeningnummer aan de eigenaar door. Door het plaatsen van een boeking gaat u ermee akkoord dat partijen, die betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van de boeking persoonsgegevens krijgen van u en uw reisgezelschap. 

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij raden u aan de relevante privacy-verklaringen te lezen van de desbetreffende social media aanbieders. 

Cookies en soortgelijke technieken  

De websites van Liberté-vakantiehuizen gebruiken cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Liberté-vakantiehuizen gebruikt functionele cookies voor de goede werking van haar websites en analytische cookies van onszelf en externe partners, zoals bijvoorbeeld Google, om u een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Liberté-vakatiehuizen maakt geen gebruik van cookies waarmee derden aan u diensten of producten kunnen aanbieden.  

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

We hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met onze externe partners. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy-verklaringen van deze partijen.   

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Om uw gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd (https). Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.

Om de eenmaal opgeslagen gegevens van de website te beschermen zorgen wij ervoor dat alle systemen achter onze website up-to-date zijn.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw boekingen af te handelen, inclusief afhandeling administratie, feedback, klachten, schade, verzekeringen e.d. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal vijf jaar voor de marketingdoeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Wilt u dat uw gegevens eerder worden verwijderd, dan kunt u uw verzoek hiertoe per email aan ons kenbaar maken: info@liberte.nl.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Liberté-vakantiehuizen
Molenveldlaan 10a
6523 RM Nijmegen
www.vakantiehuisfrankrijk.nl
info@liberte.nl
+31 (0)24 3739986

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief