•   Klanttevredenheid: 8,8
  •   Actuele kalenders! Anders €25,- korting!
  •   Al 23 jaar persoonlijke, betrouwbare service
  •   Géén boekingskosten
Menu ×

Huurvoorwaarden en algemene informatie

Voordat u boekt vragen wij u onderstaande informatie goed door te lezen. Onder de huurvoorwaarden vindt u de rechten en plichten van zowel u als Liberté-vakantiehuizen vermeld. Daarnaast wordt er belangrijke, algemene informatie gegeven.

1. Boeken
U kunt telefonisch of schriftelijk (per e-mail) boeken. Genoemde wijzen van boeking zijn bindend. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies. Een boeking kan niet worden herroepen met uitzondering van de onder punt 4 genoemde voorwaarden.

2. Boekingsbevestiging en betaling
2.1 Iedere boeking wordt door Liberté-vakantiehuizen bevestigd door middel van een boekingsbevestiging. Wij berekenen géén boekingskosten. De huurder voldoet vervolgens binnen 7 dagen 30% van de huursom alsmede de premie van de annuleringsverzekering en/of verzekering schade aan logiesverblijven. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen deze 8 weken voldoet u het te betalen bedrag in één keer. Na betaling van de volledige huursom ontvangt u van ons de adresgegevens van het vakantiehuis alsmede van de eigenaar/waarnemer. Deze ontvangt u per mail.
2.2 Bovendien geldt: bij boeking op korte termijn d.w.z. twee weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient de betaling binnen 24 uur te worden gedaan en vragen wij u het betalingsbewijs te mailen.
2.3 Bij niet tijdige betaling is Liberté-vakantiehuizen gerechtigd de geboekte vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. Let op: de annuleringsvoorwaarden zijn onverminderd van kracht (zie punt 3.2).

3. Annulering door de huurder
3.1 Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk (per mail) aan Liberté-vakantiehuizen te worden bevestigd.
3.2 Vanaf het moment van boeking tot acht weken voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij u 30% in rekening. Vanaf de achtste week voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij u 100% in rekening. Wij raden u aan een annuleringsverzekering via ons af te sluiten om deze kosten te dekken. Als een annuleringsverzekering via Liberté-vakantiehuizen is afgesloten kan deze alleen ongedaan worden gemaakt als blijkt dat de huurder al een annuleringsverzekering heeft. In dat geval dient de annulering uiterlijk binnen 3 dagen na afsluiting schriftelijk aan ons te worden bevestigd. Een bevestigde annulering is definitief en kan niet worden herroepen.

4. Wijzigingen
Voor kleine wijzigingen brengen wij geen kosten in rekening.
Het overboeken naar een ander vakantiehuis of het wijzigen van de huurperiode is mogelijk tot 8 weken voor de ingangsdatum van de huur en alleen indien de ingangsdatum van de huur ligt tussen 15 juli - 15 augustus. De hieraan verbonden administratiekosten bedragen € 75,- per omboeking. U dient uw omboeking per mail kenbaar aan ons te maken. Het is alleen mogelijk om de boeking over te boeken naar hetzelfde jaar.

Indien u uw boeking wilt overdoen aan een andere (hoofd)huurder dan is dat mogelijk tot 8 weken voor de ingangsdatum van de huur. Hiervoor berekenen wij € 75,- administratiekosten.

Indien u later dan 8 weken voor de ingangsdatum van de huur wilt overboeken dan wordt dit als een annulering beschouwd en zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel 3).

5. Verzekering
5.1. Allrisk annuleringsverzekering
Kunt u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken om een verzekerde reden? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten tot maximaal de reissom die u heeft betaald. U bent daarmee beschermd tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. Deze kortlopende verzekering gaat in vanaf het moment dat u deze heeft afgesloten. Voor de afhandeling van de annuleringsschade berekenen we € 25,- administratiekosten.

De Allrisk Annuleringspremie bedraagt 7 % van de huursom + 21% assurantiebelasting over de premie en poliskosten.

Voor informatie en een doorlink naar de Allrisk annuleringsvoorwaarden klikt u op deze link:
https://www.europeesche.nl/verzekering/kortlopende-annuleringsverzekering


5.2 Klachten Europeesche Verzekeringen
Indien u een klacht heeft m.b.t. de Europeesche Verzekeringen dan kunt u deze indienen via deze link:
https://www.europeesche.nl/klachtenregeling

6. Annulering door Liberté-vakantiehuizen
Indien enige omstandigheid Liberté-vakantiehuizen dwingt tot annulering van de gehuurde vakantiewoning, zal aan de huurder, indien mogelijk, een alternatief worden aangeboden. Mocht dit niet worden aanvaard dan zal Liberté-vakantiehuizen u de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

7. Klachten
7.1 Ondanks zorgvuldige selectie en regelmatige inspectie is het toch mogelijk dat u een gerechtigde klacht denkt te hebben. Hiervoor dient de huurder zich te melden bij de eigenaar die uw klacht zal proberen te verhelpen. In ernstige gevallen dient de huurder direct contact op te nemen met Liberté-vakantiehuizen.
7.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost dan moet deze binnen 4 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd bij Liberté-vakantiehuizen worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet meer behandeld.
7.3 Het voortijdig verlaten van het vakantiehuis, of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, ontslaat Liberté-vakantiehuizen van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
7.4 Liberté-vakantiehuizen is in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

8. Aansprakelijkheid van de huurder
8.1 Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde vakantiehuis, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Ook voor bijkomende kosten als elektra bent u als huurder aansprakelijk.
8.2 Liberté-vakantiehuizen is gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren is verrekend, c.q. te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso) kosten komen geheel voor rekening van de bij de boekingsbevestiging genoemde huurder.
8.3 Bij het vakantiehuis aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

9. Aansprakelijkheid Liberté-vakantiehuizen
9.1 De voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zijn van toepassing.
9.2 Liberté-vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Liberté-vakantiehuizen gecontracteerde vakantiehuizen.
9.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Liberté-vakantiehuizen aangeboden vakantiehuizen binden Liberté-vakantiehuizen niet. Liberté-vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op de website is leidend. Derhalve vervalt eerder verschenen de (prijs)informatie.
9.4 Liberté-vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, virus-uitbraken, geweldplegingen of ander onverwachte gebeurtenissen die buiten onze invloedsfeer liggen.
9.5 Niet alle in de huisbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Liberté-vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos, de gehele dag geopend of het gehele jaar geopend. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. Dit geldt ook voor communicatie- en internetverbindingen. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie door Liberté-vakantiehuizen.
9.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiehuis werkzaamheden plaats vinden zoals bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden, wegopbrekingen of andere activiteiten. Liberté-vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hier uit voort vloeit. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.
9.7 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

10. Aantal personen
Het is niet toegestaan het maximum aantal personen zoals in de beschrijving staat, te overschrijden. Ook is het niet toegestaan om zonder overleg een tent, caravan of camper op het terrein van het vakantiehuis te plaatsen. De eigenaar is in beide gevallen gerechtigd de extra huurders de toegang te weigeren tot het gehuurde of om extra kosten in rekening te brengen.

11. Huisdieren
Deze zijn alleen toegestaan als dit is vermeld in de beschrijving. Het aantal huisdieren dat op de boekingsbevestiging is vermeld, mag niet overschreden worden. Sommige eigenaren vragen een vergoeding of een extra borg per huisdier. Houdt u hier rekening mee.

12. Lakens en (keuken)handdoeken
De huurder zorgt zelf voor lakens en (keuken)handdoeken, tenzij de huur hiervan als optie staat vermeld bij de beschrijving van de woning. Als u hier gebruik van wilt maken, vermeldt u dit bij de boeking op het boekingsformulier, het bedrag betaalt u ter plaatse aan de eigenaar.

13. Bedden
De bedden in Frankrijk hebben standaard de volgende afmetingen: een 2 -pers. bed is 140x190, een 1-pers. bed is 90x190, tenzij anders vermeld in de beschrijving. In de meeste huizen zijn er dekens (2 per bed) aanwezig. Dekbedden zijn aanwezig indien dit staat vermeld in de beschrijving. Verder geldt dat 2-pers. bedden een 2-pers. deken/dekbed hebben en 1-pers. bedden een 1-pers. deken/dekbed, tenzij anders vermeld.

14. Meubilair/inrichting 
Het meubilair en de inrichting zijn niet uniform aangezien het huizen van particulieren betreft. Ieder huis beschikt over een badkamer met douche of bad, wastafel, wc, warm en koud water, verwarming en een keuken met kookgelegenheid en koelkast. De meeste huizen beschikken daarnaast ook over een afwasmachine, wasmachine en een vriezer/vriesvak. U vindt dit terug in de huisbeschrijving op onze website.

15. Kosten water, gas, elektriciteit en verwarmingskosten
Naar verbruik: dit wil zeggen dat er een minimale basishoeveelheid water, gas en elektriciteit (elektr.: meestal 8 kw/uur p/dag) inbegrepen is tenzij anders vermeld in de beschrijving. Let op: de verwarmingskosten zijn exclusief, tenzij anders vermeld in de beschrijving. Voor vertrek betaalt u dit direct aan de eigenaar.

Inclusief: dit zeggen dat zeggen dat u bij normaal verbruik niets hoeft bij te betalen. De eigenaar is gerechtigd bij excessief gebruik de extra kosten door te berekenen aan de huurder.
In juli en augustus is het niet gebruikelijk dat de verwarming wordt gebruikt. Sommige eigenaren sluiten de verwarming dan ook af. Er is geen recht op het gebruik van de verwarming in juli en augustus.

De kosten voor het opladen van een elektrische auto zijn niet in de prijs inbegrepen. De eigenaar is gerechtigd deze kosten apart in rekening te brengen.

16. Waarborgsom
U bent verplicht bij aankomst een waarborgsom te voldoen. De hoogte van de waarborgsom verschilt per woning, afhankelijk van de regio en het aantal personen. Zorgt u er voor dat u de waarborgsom direct, bij aankomst, contant kunt betalen. Hiermee kunnen bij vertrek de volgende kosten worden verrekend: verlies, beschadigingen, verbruik van gas, water, elektriciteit en verwarmingskosten, kosten van een noodzakelijke schoonmaakbeurt enz. De borg krijgt u voor vertrek terug van de eigenaar. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het ontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar en huurder. Liberté-vakantiehuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen. Wel zullen wij altijd bemiddelen. Mocht er sprake zijn van vergoeding wegens beschadiging dan is het aan te raden een rekening te vragen zodat de huurder dit kan claimen bij zijn reisverzekering. Bovendien geldt: bij een groep jongeren van meer dan 4 pers. tussen de 18 - 27 jaar wordt 2 x een borg gevraagd. Er wordt een borg aan de eigenaar voldaan en er wordt eenzelfde borg aan Liberté voldaan. 

17. Schoonmaken
Het huis moet schoon opgeleverd worden. Als de verhuurder van mening is dat het huis niet goed is schoongemaakt, is hij gerechtigd (een deel) van de waarborgsom in te houden of een vergoeding te vragen. Bij sommige huizen geldt een verplichte eindschoonmaak. Dit staat vermeld bij de beschrijving. Soms kunt u het huis schoon laten maken tegen betaling. Als u hier gebruik van wilt maken vermeldt u dit direct bij de boeking op het boekingsformulier, het bedrag betaalt u ter plaatse aan de eigenaar. Geeft u dit bij aankomst door aan de eigenaar. Bij gewenste of verplichte eindschoonmaak geldt dat u het huis altijd opgeruimd en bezemschoon moet achterlaten.

18. Gang van zaken bij aankomst en vertrek
De aankomsttijd is om 16.00 uur. De vertrektijd is vóór 10.00 uur. Als de aankomsttijd later is dan 16.00 uur, moet de eigenaar gebeld worden. Bij sommige huizen kan de aankomst- en/of vertrek tijd afwijken. Dit staat duidelijk vermeld op uw eindbescheiden. Na aankomst en bij vertrek controleert de huurder samen met de eigenaar de woning. Desgewenst aan de hand van een inventarislijst. Voor vertrek wordt geconstateerd verlies of beschadiging van huis of inventaris in rekening gebracht. Indien de huurder bij aankomst een klacht mocht hebben of er schade door de huurder wordt geconstateerd, dan dient hij dit direct aan de eigenaar kenbaar te maken. Als u wilt dat wij hierbij bemiddelend optreden dan moet u direct contact met ons opnemen.

19. Toeristenbelasting
Deze wordt van gemeentewege geheven en door de verhuurder geïnd en bedraagt enkele euro per persoon per week. Aangezien de heffing en de hoogte van de toeristenbelasting voortdurend in beweging zijn, wordt dit niet specifiek in de beschrijving genoemd.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) nr. 2822
# Ons bedrijf is SGR-gecertificeerd. Dit houdt in dat indien u uw vakantie bij ons heeft geboekt u er van verzekerd bent dat uw betaling in goede handen is: de SGR staat garant. Wij zijn een gezond bedrijf. Zouden we echter in financiële problemen komen dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Zelfs bij faillissement gaat uw vakantie gewoon door of wordt het bedrag terugbetaald.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief